Na vrh

Javni oglas za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije Vogošća

Tekst Javnog oglasa za imenovanje 2 (dva) člana Općinske izborne komisije Vogošća možete preuzeti  O V D J E .

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana