Na vrh

JAVNI POZIV

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja općine Vogošća (udruženja i fondacije) da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Općine Vogošća za 2019. godinu a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).Javna rasprava će se održati u Velikoj Sali Općine Vogošća u srijedu, 20.03.2019.godine sa početkom u 12 sati i 30 minuta.Dnevni red Javne rasprave je sljedeći:1. Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a 2. Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za općinu Vogošća u ReLOaD projektu za 2019. godinu 3. Tekuća pitanjaKao prioritetne oblasti predložene su sljedeće oblasti:


1. ZAŠTITA OKOLIŠA1.1. Podizanje opće svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša;1.2. Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;


2. RAZVOJ SPORTA2.1. Uključivanje djece i omladine u sportske aktivnosti na području Općine Vogošća;2.2. Uključivanje ranjivih grupa u sportske aktivnosti na području Općine Vogošća;2.3. Popularizacija sporta sa naglaskom na manje atraktivne sportske discipline;2.4. Održavanje i unapređenje sportskih kapaciteta na području Općine Vogošća;


3. OBRAZOVANJE3.1. Edukacije koje nisu obuhvaćene redovnim programom;3.2. Projekti sprečavanje štetnih posljedica prekomjernog korištenja IT uređaja kod djece i omladine;3.3. Projekti koji podržavaju procese cjeloživotnog učenja3.4. Podrška marginaliziranih grupa žena za sticanje potrebnih kvalifikacija na tržištu rada;


4. KULTURNO-UMJETNIČKO STVARALAŠTVO4.1. Poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva kod mladih;4.2. Izrada kulturno-umjetničkih djela koja za temu imaju Vogošću;


5. ZAŠTITA KULTURNO HISTORIJSKOG NASLIJEĐA 5.1 Očuvanje i promocija materijalnog i nematerijalnog kulturno historijskog naslijeđa


6. PROJEKTI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG KARAKTERA6.1. Podrška socijalnom uključivanju marginaliziranih grupa;

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana