Na vrh

Javni poziv Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisalo je Javni poziv Vlade KS za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plate za mjesec mart 2020. godine. Prijavu na javni poziv mogu dostaviti samo ona pravna lica koja imaju sjedište na području Kantona Sarajevo. Drugi kriterij je da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova Civilne zaštite.Treći je kriterij da su pravna lica ispunila obaveze na osnovu javnih prihoda, zaključno sa 31.12.2019. godine. Četvrti kriterij koji pravna lica moraju ispuniti jeste da su zadržali broj radnika na dan 31.03. u odnosu na prethodni mjesec. Tekst javnog poziva, kriterije i prijavne obrasce možete naći na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na sljedećem linku https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-dodjelu-budzetskih-sredstava-za-isplatu-dijela-placa-za-mjesec-mart

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana