Na vrh

Javni poziv seoskim domaćinstvima

Javni poziv seoskim domaćinstvima za dodjelu opreme za razvoj novih i unaprijeđenje postojećih turističkih usluga u okviru projekta “Ruralni turizam za planinske destinacije” koji je objavilo Ministarstvo Privrede Kantona Sarajevo.

Telst Javnog poziva možete preuzeti O V D J E ili da isti preuzmete sa linka Ministarstva privrede kantona Sarajevo :
https://mp.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-seoskim-domacinstvima-za-dodjelu-opreme-za-razvoj-novih-i

Prijava za učešće u Javnom pozivu : https://mp.ks.gov.ba/sites/mp.ks.gov.ba/files/obrazac.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana