Na vrh

Javni poziv za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih

Općina Vogošća je objavila javni poziv za dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba a sve u cilju realizacije Programa mjera za podsticaj zapošljavanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/19) i održavanja više stope zaposlenosti u Općini Vogošća u 2020. godini. U skladu sa tim pozivaju se svi zainteresovani kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba JUSlužba za zapošljavanje –Biro Vogošća da prijave potrebu za stručno osposobljjavanje (dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju) za sljedeća zanimanja:

1.Saobraćajna struka: rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina,vozač motornih vozila-državni vozački ispit.

2.Mašinska struka: Bravar, zavarivač, CNC operater.

3.Građevinska struka: zidar, tesar, armirač, monter suhe gradnje, moler, fasader, monter alu i pvc stolarije, kamenorezac, keramičar, podopolagač, krovopokrivač, monter AB blokova.

4.Ugostiteljska struka: kuhar, konobar, pizza majstor.

5.Drvnoprerađivačka struka: stolar, tapetar.

6.Tekstilana struka: krojač.

7.Medicinska struka: njegovateljica starih i iznemoglih osoba.

Za polaznike će biti organizovan Program stručnog osposobljavanja (dokvalifikacija ili prekvalifikacija), za svako od navedenih zanimanja, u trajanju od 200 časova instruktivno-konsultativne i praktične nastave, a nakon okončanja istog i završni ispit. U slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, JU Služba za zapošljavanje – Biro Vogošća će nakon što Općina Vogošća dostavi spisak svih kandidata, rangirati prijavljene kandidate shodno dužini čekanja na evidenciji nezaposlenih.

Planirana sredstva u Budžetu Općine Vogošća za ovu namjenu u 2020. godini iznose 10.000,00 KM, a shodno interesu kandidata u ovom Projektu, Program će se nastaviti i u 2021. godini.

Za polaznike koji uspješno završe neki od navedenih formalnih Programa obrazovanja Ustanova za obrazovanje odraslih se obavezuje izdati svjedočanstvo o svakom završenom razredu, kao i diplomu o završenom srednjem obrazovanju odraslih, u skladu sa važećim zakonom o obrazovanju odraslih. Za polaznike koji uspješno završe sve navedene faze provjere i verifikacije znanja i iskustava za programe stručnog osposobljavanja, Ustanova za obrazovanje odraslih se obavezuje izdati Certifikat o stručnoj osposobljenosti za zanimanja za koja se svaki pojedinačni polaznik opredjelio, ovjeren pečatom suda Apostille, zaštićen hologramskim pečatom, sa kojim se može dobiti zaposlenje u Bosni i Hercegovini i radna dozvola u zemljama EU.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Vogošća, www.vogosca.ba i na Oglasnoj ploči Općine Vogošća. Pisane prijave se podnose na adresu: Općina Vogošća, Ul. Jošanička 80, 71320 Vogošća, sa Naznakom “Prijava na Javni poziv za stručno osposobljavanje (dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih osoba) – NE OTVARATI“.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Vogošća, Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, ili na telefone 033 586420ili 033 586414.

Javni poziv možete pronaći na linku http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/07/20200701-JP-Prekvalifikacija-2020..pdf.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana