Na vrh

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa dužnika za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata

Općina Vogošća poziva  fizička i pravna lica, koja imaju neizmirena dugovanja prema Općini Vogošća da se prijave za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, uz  otpis zakonskih zateznih kamata, a po osnovu naknade za:

– zakupa poslovnih prostorija;

–  zakupa javne površine;

– naknade za pogodnost – renta;

– naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta  i

– troškova rušenja objekata.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a poziv će biti objavljen i na web stranici i oglasnoj tabli Općine Vogošća.

Prijave se podnose u pisanoj formi, uz koju su dužnici obavezni priložiti i ovjerenu izjavu da će najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva izvršiti uplatu glavnog duga u cjelosti i  troskove sudskog postupka u cjelosti.

 

Cjelokupan tekst Javnog poziva možete preuzeti O V D J E !

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana