Na vrh

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje Komisije za tehnički pregled građevina Općine Vogošća

Javni poziv za podnošenje prijava za imenovanje Komisije za tehnički pregled građevina Općine Vogošća možete preuzeti sa, ili pogledati na linku : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2017/11/20171122-Kom-Teh-prij-gradj.pdf

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana