Na vrh

Javni poziv za sticanje prava pogodnosti (poticaje) za investiranje na području Općine Vogošća

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 49/06 i 51/09), člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća («Sl.novine Kantona Sarajevo», broj: 27/14 i 14/15), i člana 10. Odluke o pogodnostima za investiranje na području Općine Vogošća u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje za 2017.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:18/17 i broj 36/17), Općinski načelnik Vogošće, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za sticanje prava na pogodnosti (poticaje) za investiranje na području Općine Vogošća u svrhu razvoja i poticaja industrijske proizvodnje u 2017.godini

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaći privredni subjekti, izvozno orjentisani, sa pozitivnom poslovnom bilansom u prethodne dvije godine, koji namjeravaju graditi nove proizvodne kapacitete na teritoriji Općine Vogošća, izuzimajući privredne subjekte koji imaju udio državne svojine u svom vlasništvu. Izvozno orjentisanim subjektima, u smislu ovog javnog poziva, smatraće se oni subjekti koji najmanje 10% svog prihoda ostvaruju direktnim izvozom, a kod kojih je zbir direktnog i indirektnog izvoza najmanje 10%……….

 

Cjelokupan tekst Javnog poziva možete preuzeti O V D J E  !

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana