Na vrh

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
POMOĆNIK NAČELNIKA-Zijad Kadrić II- 42 033/586-470 zijad.kadric@vogosca.ba

elma.kerla-djogic@vogosca.ba

II- 45 033/586-465
Elma Kerla II- 46 033/586-467
Elvira Bakija II-46 033/586-467
Maida Rizvić II-44 033/586-466
Alma Karaman Prizemlje -šalter 3 033/586-474
Murisa Durmić II-41 033/586-472
Azra Šahić II-40 033/586-471
Emina Mujagić II-40 033/586-471
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana