Na vrh

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
Kadrić Zijad-Pomoćnik načelnika II-42 586-470 zijad.kadric @vogosca.ba
Kerla Elma II-45 586-465 elma.kerla@vogosca.ba
Bakija Elvira II-45 586-465 elvira.bakija @vogosca.ba
Rizvić Maida II-44 586-466 maida.rizvic @vogosca.ba
Karaman Alma II-44 586-466 alma.karaman @vogosca.ba
Durmić Murisa II-41 586-472 murisa.durmic @vogosca.ba
Šahić Azra II-40 586-471 azra.sahic@vogosca.ba
Mujagić Emina II-40 586-471 emina.mujagic @vogosca.ba

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana