Na vrh

Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
POMOĆNIK NAČELNIKA-Merdžanović Admir I – 34 033/586-430 admir.merdzanovic@vogosca.ba
I – 32 033/586-423
Efendić Admir I – 33 033/586-429
Čengić Faruk I – 33 033/586-429
Guhdija Hajrudin I – 33 033/586-429
Imamović Mujo I – 37 033/586-433
Burina Gordana I – 36 033/586-439
Šopović Sadeta I – 36 033/586-439
Čengić Senada I – 35 033/586-432
Gljiva-Numić Masa I – 35 033/586-432
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana