Na vrh

Služba za opću upravu

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa-opcauprava@vogosca.ba
Crvenjak Elvir-Pomoćnik načelnika P-4 586-450 elvir.crvenjak@vogosca.ba
Bešlija Dženana-Šef odsjeka P-1 586-458 dzenana.beslija@vogosca.ba
Krvavac Sanela P-1 586-448 sanela.krvavac@vogosca.ba
Zunđa Emina P-2 586-446 emina.zundja@vogosca.ba
Hasović Emina P-2 586-446 emina.hasovic@vogosca.ba
Nahić Arnela P-2 586-446 arnela.nahic@vogosca.ba
Velić Mujesira-Šef odsjeka Šalter-sala 586-445 mujesira.velic@vogosca.ba
Dajđić Indira Šalter-sala 586-449 indira.dajdjic@vogosca.ba
Hasagić Šejto Elma Šalter-sala 586-447 elma.hasagic-sejto@vogosca.ba
Merdžanović Amina Šalter-sala 586-454 amina.merdzanovic@vogosca.ba
Semić Melisa Šalter-sala 586-453 melisa.semic@vogosca.ba
Ovčina Melisa Šalter-sala 586-453 melisa.ovcina@vogosca.ba

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana