Na vrh

Stručna Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa- kabinetvogosca@vogosca.ba
Smajić Edin-Općinski načelnik II-54 _______ edin.smajic @vogosca.ba
Spahić Suad-Sekretar jedinstvenog općinskog organa uprave II-58 586-440 suad.spahic @vogosca.ba
Kršo Melisa-Rukovodilac Stručne službe II-54 586-411 melisa.krso@vogosca.ba
Kečo Sabina II-54 586-413 I fax:586-444 sabina.keco @vogosca.ba
Čolić Mahira II-57 586-412 mahira.colic @vogosca.ba
Čardaković Alma II-57 586-412 alma.cardakovic @vogosca.ba
Misirlić Amir-Portparol III-72 586-452 amir.misirlic @vogosca.ba
Gljiva Avdo-Predsjedavajući Općinskog vijeća II-52 586-405 avdo.gljiva @vogosca.ba
Gluhović Alija-Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća II-49 586-408 alija.gluhovic @vogosca.ba
Suljević Nuško-Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća II-49 586-408 nusko.suljevic @vogosca.ba
Omerović Mensud-Sekretar Općinskog vijeća II-50 586-406 mensud.omerovic @vogosca.ba
Hajdarević Sadeta II-51 586-407 I fax:586-409 sadeta.hajdarevic @vogosca.ba
Čutura Mirza III-70 586-416 mirza.cutura @vogosca.ba i javne.nabavke@vogosca.ba

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana