Na vrh

Stručna Služba za poslove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa

kabinetvogosca@vogosca.ba

OPĆINSKI NAČELNIK – Edin Smajić II-54 kabinetvogosca@hotmail.com

portparol@vogosca.ba

SEKRETAR JEDINSTVENOG ORGANA UPRAVE -Suad Spahić II-58 033/586-440
RUKOVODILAC POSEBNE OPĆINSKE SLUŽBE – Melisa Kršo II-54 033/586-411
Sabina Kečo II-54 033/586-413
033/586-444 – fax
Mahira Čolić & Alma Čardaković II-57 033/586-412
Portparol – Amir Misirlić III-72 033/586-452
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA – Avdo Gljiva II-52 033/586-405 vijece@vogosca.ba
SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA -Mensud Omerović II-52 033/586-406
Sadeta Hajdarević II-52 033/586-407
033/586-409
Mirza Čutura III-70 033/586-416 javne.nabavke@vogosca.ba
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana