Na vrh

Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa-drustvenedjelatnosti@vogosca.ba
Alikadić Kenan-Pomoćnik načelnika III-68 586-420

kenan.alikadic@vogosca.ba

Sipović Razija III-66 586-422

razija.sipovic@vogosca.ba

Zeherović Amela III-66 586-422

amela.zeherovic@vogosca.ba

Hasović Kerim III-75 586-421

kerim.hasovic@vogosca.ba

Žgalj Adila III-71 586-414

adila.zgalj@vogosca.ba

Dragolj Emir III-71 586-414

emir.dragolj@vogosca.ba

     

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana