Na vrh

Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti

Uposlenik Kancelarija Telefon E-mail adresa
POMOĆNIK NAČELNIKA-Kenan Alikadić III-59 033/586-420  

kerim.hasovic@vogosca.ba

amela.zeherovic@vogosca.ba

razija.sipovic@vogosca.ba

drustvenedjelatnosti@vogosca.ba

emir.dragolj@vogosca.ba

Kerim Hasović III-75 033/586-421
Amela Zeherović III-66 033/586-422  
Razija Sipović III-66 033/586-422
Adila Žgalj III-71 033/586-414
Emir Dragolj III-71 033/586-414
     

 

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana