Na vrh

Korisnici prava na dječiji dodatak i novčanu naknadu majkama porodiljama obavezni dostaviti kopije tekućeg računa

 

Na području općine Vogošća značajan je broj korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite. S obzirom na potrebu formiranja jedinstvene baze podataka u programu SOTAC v2, iz Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća, pozivaju korisnike prava na dječiji dodatak i novčanih naknada majkama porodiljama ukoliko to do sada nisu uradili da otvore žiro-račune u nekoj od banaka i dostave u ovu službu.

Kopije žiro-računa potrebno je dostaviti najkasnije do 31.12.2017. godine s obzirom da će se nakon ovog datuma isplate prava korisnicima vršiti isključivo putem banaka. Ukoliko postoje određene nejasnoće, korisnici prava sve potrebne informacije mogu dobiti u Centru za pruženje usluga građanima Općine Vogošća na šalteru broj 10.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana