Na vrh

Košenje zelenih površina na području Vogošće

KJKP „PARK“ Sarajevo, dana 11.06.2021. godine organizuje akciju košenja zelenih površina na području općine Vogošća. U akciji će uzeti učešće 35 kosača koji će biti raspoređeni po svim mjesnim zajednicama i to kako slijedi:

MZ Kobilja Glava

 • Zelena površina između magistralnog puta i ulice Kobilja Glava do autobuske stanice za Sarajevo,
 • Zelena površina između magistalnog puta i ulice Šipska,
 • Zelena površina u ulici Novi rezervoar (oko spomen obilježja kod „Trešnje“),
 • Zelena površina u ulici Kenana Brkanića (dječije igralište na raskrsnici prema Poljinama),
 • Zelena površina oko ambulante, pošte i dječijeg igrališta,

MZ Hotonj

 • Zelena površina u ulici Rašida Bešlije br. 9 (prostor oko oglasne ploče i kontejnera, kao i dio zelene površine oko zgrade pošte i mjesne zajednice),
 • Zelena površina u ulici Ramiza Alića br. 15  (prostor oko oglasne ploče, duž trotoara sa obje strane),

MZ Blagovac

 • Zelena površina uz trotoar („Pretis“ – Blagovac I br.147)
 • Zelena površina oko igrališa i MZ Blagovac,
 • Zelena površina u ulici Rosulje (obje strane),
 • Zelena površina preko puta ulaza u „Pretis“,
 • Zelena površina oko Spomen ploče na Grabu i prilazni put,
 • Zelena površina sa lijeve strane puta od „Medimpexa“ do Blagovca,
 • Zelene površine oko kontejnera,

MZ Svrake

 • Zelena površina duž ulica Svrake I i Svrake IV,
 • Zelena površina oko i ispod podvožnjaka
 • Zelena površina u ulici Svrake I (od mosta do MZ Svrake),

MZ Vogošća I

 • Zelena površina u naselju Uglješići (oko hair česme „Krivača“),
 • Zelena površina u ulici Braće Planja (oko kontejnera i šetnica pored rijeke od mosta do Nove industrijske zone),
 • Zelena površina u ulici Izeta Delića (oko podhodnika)
 • Zelena površina oko spomenika NOR-a na Džindinom brdu,
 • Zelena površina u Igmanskoj ulici (oko jarbola),

MZ Semizovac

 • Zelena površina oko autobuskog stajališta u ulici Poturovići,
 • Zelena površina oko okretaljke i stare samoposluge u ulici Donja Vogošća,
 • Zelena površina u ulici Stara željeznička stanica (sa obje strane),

MZ Vogošća II

 • Zelena površina u ulici Remzije Veje (kod zgrada br. 3,7,9, zelena površina iza garaža kod stepeništa i kod igrališta uz riječno korito),
 • Zelena površina u ulici Skendera Kulenovića (uz saobraćajnicu kod zgrada br. 75,76,77,78 i iznad i između zgrada br.55,61,67 i 73),
 • Zelena površina u ulici Branilaca Vijenca (uz riječno korito),
 • Zelena površina u ulici Igmanska kod zgrade br. 58 (uz riječno korito),
 • Zelena površina u Igmanskoj ulici (od Fakulteta za Javnu upravu do ulice 24. Juna),
 • Zelena površina u ulici Vogošćanskih odreda kod zgrada br. 2A,2B,2C  (zelena površina uz riječno korito) i kod zgrade br. 44f (uz saobraćajnicu),
 • Zelena površina u ulici P.O.Zvijezda (kod zgrade br. 50  i trafo stanice),
 • Zelene površine u ulici 24. Juna (kod zgrada br. 11,13,15,17, uz pješačku stazu kod semafora, uz saobraćajnicu kod zgrada i oko zgrada br.12,14,16,18,34,36,38,40,42,44).
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana