Na vrh

Ministar Katica u Vogošći: Siguronosna situacija je dobra, ali ima još prostora za unapređenja

Na poziv Općinskog načelnika Edina Smajića Vogošću je posjetio Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica. Ministar Katica je razgovarao sa Općinskim načelnikom o siguronosnoj situaciji u Vogošći i načinima kako je učiniti još boljom.

Načelnik Smajić je istakao tri ključna segmenta za koja vjeruje da bi se u njima situacija mogla popraviti. Pomenuo je dugogodišnji problem nedovoljnog broja policajaca u Vogošći uzme li se u obzir broj stanovnika ove općine. Zatim je ponovo naglasio potrebu intervencije u regulisanju saobraćaja insistirajući da na raskrsnici Magistralnog puta M 18 i ulice Akifa ef. Biserovića, u trenucima kada se isključi semafor obavezno mora policijski službenik regulisati saobraćaj. Takođe je napomenuo kako bi sigurnosnoj situaciji umnogome pomoglo ukoliko bi bio nastavljen projekat uspostavljanja video nadzora. Radi se o projektu koji je Općine Vogošća za sada realizovala sredstvima iz općinskog budžeta, ali nastavak procesa zahtjeva značajna ulaganja koja prevazilaze mogućnosti same općine.

Ministar Katica je sigurnosnu situaciju u Vogošći ocijenio kao zadovoljavajuću, ali je izrazio zadovoljstvo što je na sastanku čuo prijedloge koji sigurno mogu unaprijediti dostignuti nivo sigurnosti. Mnogi od tih prijedloga, po riječima samog ministra, apsolutno se uklapaju i u planove Ministarstva unutrašnjih poslova. Posebno se to odnosi na projekat pokrivanja područja Kantona Sarajevo video nadzorom što će biti jedan od prioritetnih projekata ovog Ministarstva. Složio se da je potrebno veće prisustvo policijskih službenika u zajednici i najavio za proljeće 2020.godine novu pravnu regulativu kojom se to prisustvo namjerava postići. I to ne samo u kvantitativnom smislu. Naime, nada se da će veći broj postojećih službenika više vremena provoditi na terenu. Preuzeo je i obavezu da provjeri mogućnosti kako da se što kvalitetnije riješi problem sa isključivanjem semafora na način da se ne koči nesmetan protok saobraćaja, ali i da stanovnici Vogošće imaju neometan pristup Magistralnom putu i komunikaciju između sjevernog i južnog dijela Vogošće.

Nezaobilazna tema sastanka je bila i migrantska kriza i najave kako postoje ideja da se ona rješava koncentrisanjem migranata u centre smještene u i oko Sarajeva. Kao jedan od takvih centara pominjana je svojevremeno i kasarna u Semizovcu. Posve su saglasni bili u ocjeni kako je to loše rješenje, te da su svakako za jedno sveobuhvatno i strateško rješavanje ovog problema u skladu sa dobrim praksama iz susjednih zemalja. A dio tog rješenja sigurno ne mogu biti neperspektivni vojni objekti poput kasarne u Semizovcu koja je potpuno neuslovni za smještaj ljudi.

Na kraju su u izjavi za medije oba sagovornika današnji sastanak ocijenili izuzetno korisnim uz dogovor da komunikacija između njih ostane kontinuirana kako bi se problemi sa kojima se građani susreću što brže i efikasnije rješavali.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana