Na vrh

Ministar Šteta posjetio Općinu Vogošća

Općinski načelnik Edin Smajić sa saradnicima, u petak 16.08.2019.godine primio je Ministra za saobraćaj Kantona Sarajevo Adnana Štetu.

Sastanak je bio radni i Općinski načelnik je Ministra upoznao sa projektima saobraćajne infrastrukture koji se trenutno provode na području općine Vogošća. Izrazio je zadovoljstvo uspješnom dugogodišnjom saradnjom sa Ministarstvom za saobraćaj Kantona Sarajevo, napomenuvši ipak da još uvijek ima prostora za unapređenje te saradnje. Ministru je skrenuo pažnju na nekoliko projekata iz oblasti saobraćaja koji su prijeko potrebni građanima Vogošće, a za koje već postoji projektna dokumentacija. Tu je posebno potencirao problem saobraćaja u mirovanju tražeći podršku za izradu izvedbenog projekta izgradnju podzemne garaže na tri nivoa u centru Vogošće. Takođe je bilo govora o početku izgradnje Trga Branilaca Vogošće. Informisao je Ministra Štetu i o prijekoj potrebi da se sanira nekoliko lokalnih puteva. Istakao je kako se radi o projektima koji za svoju realizaciju zahtjevaju sredstva koja nadilaze mogućnosti općinskog budžeta i da je za njihovu realizaciju potrebna podrška viših nivoa vlasti, prvenstveno Kantona Sarajevo. Pomenuta je potreba i podrške za izgradnju mosta i pristupne saobraćajnice koji bi povezivali Novu industrijsku zonu sa magistralnim putem M 18. Tema razgovora je, naravno, bila i Prva transverzala gdje je Načelnik upoznao Ministra da je neophodno prije nego što se pristupi radovima na dionici iza tunela dislocira primarna gasna mreža.

Bilo je govora i o javnom gradskom prevozu i tu je Općinski načelnik informisao Ministra o nekoliko ključnih problema. Prije svega je insistirao na tome da se polazna stanica za Vogošću iz Sarajeva, kada bude izmještena iz ulice Sutjeska locira tako da to nipošto ne smije biti gore rješenje za građane Vogošće. Kao ideja, za koju je i Ministar ocijenio da je smislena, iznesena je mogućnost da polazna stanica iz Sarajeva bude u parku preko puta Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a da se gomilanje autobusa na tom prostoru spriječi tako što bi se korekcije linija vršile na novom autobuskom stajalištu u Vogošći.

Pomenuto je kako bi za građane Vogošće bilo dobro da ta linija unekoliko promijeni svoju trasu kako bi prolazila kroz naselje Rosulje. Za ovu ideju je Ministar Šteta odgovorio kako je njena realizacija dosta izvjesna. Kao realnom je ocijenio i ideju da se uvede linija na relaciji Vogošća – Dobrinja, te realizaciju obje linije nagovijestio do kraja godine. Uz to je napomenuo i kako do kraja godine očekuje da bude gotov i projekat izgradnje trolejbuske mreže prema Vogošći, kako bi se u 2020.godini pristupilo izgradnji ove mreže napominjući kako bi prema Vogošći trebali saobraćati novi trolejbusi koji raspolažu baterijom koja omogućuje da takav trojebus može voziti i do deset kilometara bez kontaktne mreže.

Uz sve pomenuto Općinski načelnik nije propusti ni da ukaže na aspekt bezbjednosti saobraćaja insistirajući da se, u periodima kada se isključuje semafor u Vogošći kako bi se ubrzao protok saobraćaja, obavezno obezbijedi prisustvo policije koja bi regulisala saobraćaj na glavnoj vogošćanskoj raskrsnici. Zamolio je Ministra da iskoristi svoj autoritet da bi se ovaj problem otklonio do početka nove školske godine.

Ministar je, dosadašnju saradnju ocijenio uspješnom naglasivši kako će Vlada Kantona Sarajevo i dalje podržavati kvalitetne projekte pa i one koje je Načelnik pomenuo prilikom ovog razgovora. Kako bi se realizacija ovih projekata što više ubrzala dogovoren je novi sastanak za srijedu, 21.08.2019.godine kada će se konkretnije razgovarati o projektima i mogućnosti njihove realizacije.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana