Na vrh

MINISTAR ŠTETA U RADNOJ POSJETI OPĆINI VOGOŠĆA

Općinski načelnik Edin Smajić i saradnici su održali radni sastanak sa ministrom saobraćaja Kantona Sarajevo Adnanom Štetom. Na sastanku se razgovaralo o važnim pitanjima i značajnim temama koje je potrebno u što kraćem periodu riješiti, kako bi se život na ovom prostoru poboljšao i popravio.Razgovarano je o rješavanju saobraćaja u Vogošći, odnosno o konkretnim projektima i načinima što brže implementacije koje je Općina Vogošća predvidjela za ovu godinu. „Načelnik Smajić me informisao o projektima koji su u toku i onim koji treba da budu započeti. Ministarstvo saobraćaja će u narednom periodu veliku pažnju posvetiti Općini Vogošća“ istakao je ministar Šteta. Riječ je bilo i o izgradnji I transferzale, odnosno o izgradnji tunela kroz Kobilju Glavu, za čiju izgradnju su obezbjeđena finansijska sredstva. Također se razgovaralo i o izgradnji kružnih tokova na području općine Vogošća. Bilo je razgovora i o uspostavi trolejbuske linije na relaciji Vogošća – Sarajevo. „Sa strane ministarsva postoji volja i želja za uspostavom trolejbuske linije, posebno kada se rastereti ova magistralna saobraćajnica sa izgradnjom I transverzale“ rekao je ministar Šteta. Ministar je izrazio želju da se nastavi sa investiranjem u putnu infrastrukturu koja je od značaja za Općinu Vogošća. Prioritet će se dati projektima koji su započeti a nisu završeni, kao i projektima koji su planirani u ovoj godini.„Razgovarali smo o I transverzali, o problemima javnog gradskog prijevoza, saobraćaja u mirovanju i lokalnim putevima, kako od značaja za Kanton Sarajevo tako i od značaja za Vogošću. Dogovorili smo se o načinu rješavanja određenih problema iz oblasti putne infrastrukture kao i nastavku partnerskog odnosa sa ministarstvom. Svi projekti koji su planirani u prethodnom periodu i oni iz 2019. godine putem resornog ministarstva će biti pripremljeni što prije kako bi bili realizovani u toku ove godine.Također smo istakli probleme koje imamao na našim lokalnim putevima sa aspekta intezivnog razvoja Općine i raspoloživih sredstava koja imamo u budžetu. Zamolili smo ministra Štetu da nađe mogućnosti da kroz sufinansiranje pomogne realizacije ovih projekata“ istakao je načelnik Smajić.Na današnjem sastanku se razgovaralo i o pitanju saobraćaja u mirovanju gdje su započete aktivnosti na izgradnji višenamjenskog objekta, podzemnog parkinga sa pomočnim stadionaom koji je od velikog značaja kako za Vogošću tako i za Kanton. Načelnik Smajić se zahvalio ministru Šteti na spremnosti i susretljivosti u kvalitetnom rješavanju problema iz oblasti saobračaja na području općine Vogošća. Dogovoreno je da se novi operativni sastanak održi za tri sedmice kako bi se sve ono što je dogovoreno izanaliziralo u kontekstu realizacije.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana