Na vrh

MINISTARSTVO PRIVREDE KANTONA SARAJEVO: ANKETA O POTREBAMA POSLOVNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO KOJE SU VEZANE ZA POSLJEDICE PANDEMIJE KORONA VIRUSA (COVID-19)

Za potrebe izrade izmjena Programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom, u kojim će biti sadržane mjere za implementaciju sredstava iz Fonda za podršku privredi usljed negativnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, na inicijativu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, a uz finansijsku podršku USAID-a, Ekonomski institut Univerziteta u Sarajevu vrši procjenu potreba poslovnih subjekata na području Kantona Sarajevo nastalih kao posljedica pandemije koronavirusa.U svrhu procjene, kreirana je anketa kojom se želi konsultirati poslovna zajednica o stvarnim potrebama privrede na području Kantona Sarajevo.Anketa je dostupna putem web stranice Vlade KS i ostaje otvorena do 28.03.2021. godine.
/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana