Na vrh

Na lokalitetu brda Žuč, deminirana površina od 53.723 m²

Deminerski timovi Federalne uprave Civilne zaštite, završili su zadatak deminiranja na lokalitetu brda Žuč “Kota 830-1”, na području općine Vogošća. Deminirana površina od 53 723 m² predate je Općini Vogošća na korištenje.

“Radilo se o veoma teškom zadatku, jer se lokacija nalazila između linija razdvajanja. Rađeno je isključivo metodom prekopavanja bez mogućnosti korištenja detektora i mašina. Pronađeno je 7 mina i 63 neeksplodirana ubojna sredstva, među kojima je bilo i kasetne municije” rekao je Enes Dolić, šef odsjeka Federalne uprave Civilne zaštite.

Prema riječima pomoćnika načelnika Službe civilne zaštite Općine Vogošća, Nermina Hajre, završetkom ovog zadataka na lokaciji koja graniči sa Općinom Novi Grad, stvoreni su uslovi za nesmetano korištenje, prvenstveno u vrijeme obilježavanja značajnih datuma i obilaska spomen obilježja na brdu Žuč.

Kakos u nam najavili iz Federalne uprave Civilne zaštite, nastavak deminerskih radova na ovom lokalitetu očekuje se i u mjesecu augustu ove godine.

Ovim putem skreće se pažnja građanima da se strogo pridržavaju minskih znakova kojima su obilježena rizična područja, kao i upozorenja koja daju strukture zaštite i spašavanja i demineri koji izvode operacije deminiranja.

O svakom pronalasku neeksplodiranih ubojnih sredstava treba da se obavijeste civilne zaštita ili policija koji će poduzeti adekvatne mjere na uklanjanju i bezbjednom otklanjanju opasnosti po građane.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana