Na vrh

NA LOKALITETU KREMEŠA IZVRŠENO UNIŠTAVANJE MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA PRONAĐENIH PRILIKOM DEMINIRANJA

Na lokalitetu Kremeša izvršeno je uništavanje pronađenih minsko-eksplozivnih sredstava prilikom realizacije deminiranja projekta MSP „Kremeš“ na području općine Vogošća. Uništeno je ukupno 55 protivpješedijskih mina, 6 NUS-ova i 2 KB-a pronađenih u proteklom periodu prilikom izvođenja ciljanih istraga. Na ovom projektu je do sada pronađeno više od 100 minsko – eksplozivnih sredstava zaostalih nakon rata, koji su predstavljali opasnost po građane koji su se kretali ili boravili u blizini ovih površina. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjeđena su u cjelosti od strane Ambasade Sjedinjenih američkih država, dok operacije deminiranja izvodi deminerska kompanija MDDC Sarajevo. Stručni nadzor kao i izradu projekta vodi Centar za uklanjanje mina u BiH. Samu operaciju uništavanja u uklanjanja pronađenih sredstava vrše deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana