Na vrh

Na području općine Vogošća deminirano novih 52.623 kvadratnih metara

Deminerski tim Humanitarne organizacije za razminiranje „Pro Vita“ iz Mostara, zavšio je zadatak deminiranja na lokalitetu brda Žuč  – kota 830, na području općine Vogošća. Deminirana površina  od 52.623 kvadratnih metara predata je Općini Vogošća na korištenje. Primopredaji je prisustvovao načelnik Općine Vogošća Edin Smajić.

Na čišćenju od mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava radio je jedan manuelni tim koji se sastojao od osam deminera, vođe tima, medicinara i internog kontrolora kvaliteta. Pronađene su 24 mine i 70 neeksplodiranih ubojnih sredstva.

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjedili su Vlada Njemačke putem ambasade u BiH i Općina Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana