Na vrh

Na području općine Vogošća u 2016. godini deminirano više od 65 000 m2 rizične površine

Uspješno je završena još jedna deminerska sezona na području općine Vogošća. Realizovana su 4 projekta u kojima je deminirano više od 65 000 m2 rizične površine, na lokalitetu MZ Gora, deminerski projekat „Dužice -Dolovi“, te projekti na brdu Žuč, „Kota 830, 830-1 i Žuč-put“ . Pronađeno je 120 mina i oko 90 neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U projektima deminiranja važnu ulogu imali su pripadnici Oružanih snaga BiH, Federalne uprave civilne zaštite i humanitarne deminerske organizacije, a značajnu podršku pružuila je i Ambasada Njemačke u BiH. Projekti će biti nastavljeni u 2017. godini. Planirano je deminiranje šireg rejona brda Žuč, te područja u naseljima Kremeš i Gora.

U poratnom periodu na teritoriji općine Vogošća uspješno je realizovano oko 60 deminerskih projekata u kojima je deminirano više od milion i po m2 rizične površine. Procjenjuje se da je još oko 4 miliona m2 teritorije općine Vogošća zagađeno minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Ukoliko se obezbjedi dovoljno finansijaskih sredstava svi deminerski projekti u Vogošći mogli bi biti završeni do 2021. godine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana