Na vrh

Na području općine Vogošća u toku postavljanje sigurnosne elastične odbojne ograde

U sklopu redovnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Vogošća, u toku je realizacija postavljanja sigurnosne elastične odbojne ograde na nekoliko lokacija u cilju povećanja saobraćajne sigurnosti, posebno u padinskim dijelovima općine.

“Uvidjevši potrebu za postavljanje sigurnosne ograde na svim mjestima duž puta na kojima može doći do nekontrolisanog i neželjenog skretanja vozila na lokalnim putevima, Općina Vogošća je krenula u realizaciju I faze postavljanja ograde. Do sada je sigurnosna ograda postavljena na dijelovima ulica Orahov brijeg u dužini od 40 m i Donja Jošanica u dužini od 60 m, dok je u toku postavljanje u ulici Gornja Jošanica III, lokalitet Jovandića brdo u dužini od 200 m. Pored ovih lokacija Direkcija za puteve Kantona Sarajevo postavila je sigurnosnu ogradu u dužini od 20 m u naselju Uglješići. Cilj postavljanja ovih ograda je povećanje sigurnosti putnika u vozilu kao i ostalih učesnika u saobraćaju” naglasio je Sanjin Korman, stručni saradnik za građevinsko-komunalne poslove u Službi za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove.

Za realizaciju ovog projekta Općina Vogošća je obezbjedila oko 52. 000 KM, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana