Na vrh

Na području Vogošće povodit će se anketa o putovanjima

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH i u skladu sa Planom statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, u periodu od 17. do 31.oktobra ove godine na području općine Vogošća provodiće se prvi val anketae o privatnim i poslovnim putovanjima u 2019. godini. Anketiranje domaćinstava na terenu će obavljati anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku. APP. Prikupljaće se podaci o višednevnim putovanjima domaćeg stanovništva i jednodnevnim izletima (putovanja bez noćenja) u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu za period januar – septembar 2019.godinu. Prikupljeni podaci iz ankete će biti povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe.

Molimo građane za puno razumjevanje i podršku u provođenju ovih aktivnosti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana