Na vrh

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić domaćin zajedničkog sastanka direktora vogošćanskih škola i ministra Kazazovića

Aktuelna situacija u vogošćanskim školama bila je tema sastanka koji je na inicijativu Općinskog načelnika Edina Smajića održan danas. Sastanku je pored direktora vogošćanskih osnovnih i srednje škole prisustvovao i Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Ministar Kazazović je istakao da sastanci poput ovog pomažu da se sagleda kompletno stanje, jer u Ministarstvu nemaju uvijek precizne informacije sa terena. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim dešavanjima, prije svega vezanim za infrastrukturu na objektima. Direktori su referisali o trenutno stanju i prezentovali probleme vezane kako za infrastrukturu tako i za sam rad ustanova. U narednom periodu nastojat će se da se uočene potrebe dijelom riješe kroz izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo. Pored podrške Kantona i lokalne zajednice direktorima je sugerisano da podršku za razvojne projekte pokušaju naći i u privatnom sektoru, a sve u cilju da se učenicima stvore još bolji uslovi za sticanje znanja i postizanje boljih rezultata.

Načelnik Edin Smajić istakao je da je urađeno mnogo toga ali da to nije dovoljno, jer radi se o našoj djeci. „Općina Vogošća će i dalje, u skladu sa svojim mogućnostima, finansijski pomagati rad vogošćanskih škola, brinuti se o prijevozu naših učenika, njihovoj sigurnosti, kao i nastavnom planu i programu. Imamo sreću da se iz godine u godinu upisuje sve veći broj prvačića u našim školama, što uz ovakav kvalitet nastavnog kadra i stvaranje boljih uslova u infrastrukturi, proizvodi kvalitetno obrazovanje.“

Direktorica OŠ „Mirsad Prnjavorac“, Sabiha Salčin u ime  Aktiva direktora vogošćanskih osnovnih i srednje škole, zahvalila se na tome što im je pružena mogućnost da iznesu sve svoje probleme i nedoumice sa kojima se svakodnevno susreću i da je ovo najbolji mogući način da se resorno ministarstvo upozna sa radom obrazovnih ustanova.

Nakon sastanka ministar Elvir Katazović posjetio je OŠ „Mirsad Prnjavorac“ na kojoj se trenutno izvode radovi na utopljavanju i sanaciji mokrih čvorova.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana