Na vrh

Načelnik Smajić u posjeti farmaceutskoj kompaniji “AMSAL”

U Staroj industrijskoj zoni Vogošća posluje privatna farmaceutska kompanija „Amsal“, koja je orjentisana na proizvodnju i distribuciju visokokvalitetnih, efikasnih i sigurnih generičkih Rx i OTC lijekova i dijetetskih proizvoda.

Na poziv menadžmenta, danas je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić posjetio farmaceutsku kompaniju „Amsal“. Prilikom obilaska proizvodnih kapaciteta, načelnik Smajić je upoznat sa planovima koji uključuju širenje poslovanja i otvaranje novih radnih mjesta.

Farmaceutska kompanija “Amsal” je počela sa proizvodnjom 2014. godine, osnovna djelatnost je proizvodnja lijekova za faze: primarno i sekundarno pakovanje lijekova, kontrolu kvaliteta i puštanje serije lijeka  u promet. Trenutno radi 26 uposlenika. Opredjeljeni su za izgradnju sinergijskih partnerskih odnosa sa nestereotipnim kompanijama sa kojima žele dijeliti proizvodno razvojne kapacitete, graditi zajedničku strategiju razvoja i uvođenja novih proizvoda za fokusirana tržišta. Pored distribucije svojih proizvoda na domaćem tržištu, započeli su i izvoz na strano tržišt,. Proizvodi “Amsal”-a mogu se naci u Crnoj Gori, Kosovu i Rumuniji

Kako isticu iz ove kompanije vizija je postati vodeći proizvođač generičkih lijekova na domaćem tržištu i prepoznatljivi na ino tržištu, a misija poboljšanje kvaliteta života oboljelih i pomoći im na tom putu. To ce postici u odabiru stručnjaka i razvoju njihovih karijera koje su od krucijalne važnosti, jer su oni glavni oslonac razvoja kompanije.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana