Na vrh

NAČELNIKU SMAJIĆU URUČENA ZAHVALNICA UDRUŽENJA „SAMOSTALAN KORAK“

Predstavnici Udruženja „Samostalan korak“ danas su posjetili Općinu Vogošća gdje ih je ugostio načelnik Edin Smajić, kojem su tom prilikom uručili zahvalnicu za dvogodišnju finansijsku podršku „Savjetovalištu za osobe sa invaliditetom“.

Udruženje „Samostalan korak“ osnovano je u maju 2018. godine u Sarajevu. Na osnivanje su ih podstakle  svakodnevne nepremostive prepreke u glavama ljudi, koje su mnogo složenije od fizičkih i arhitektonski, dok im je osnovni cilj da osobe sa invaliditetom budu akteri društvenih promjena, donosioci vlastitih životnih odluka, te da u skladu sa preostalim sposobnostima i prilagođenim uslovima, mogu biti korisni članovi okruženja.

Prilikom današnje posjete razgovarano je o problemima sa kojima se susreće ova populacija, kao  i o planovima i aktivnostima Udruženja u narednom periodu.

Predsjednica Udruženja Almira Hasić se ovom prilikom zahvalila načelniku za podršku koja im je pružena iz ove lokalne zajednice. 

-Udruženje „Samostalan korak“ osnovano je sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom, djelujemo na području Kantona Sarajevo od 2018. godine. Danas smo ovdje došli kako bi uručili zahvalnicu načelniku Smajiću za dvogodišnju finansijsku podršku Savjetovalištu za osobe sa invaliditetom, koji je od posebnog značaja, jer je prvi na ovakav način osmišljen i pokrenut u Kantonu Sarajevo i koji pruža jedinstvenu psihosocijalnu i pravnu pomoć i podršku, sa posebnim fokusom na žene i majke sa invaliditetom. Općina Vogošća je to prepoznala i u sklopu dvogodišnjeg finansiranja pružili smo pomoć i podršku za preko 300 naših korisnika, naročito u vrijeme pandemije ovaj projekat je ojačao organizacijski kapacitet i integritet našeg rada, te smo imali priliku da na terenu pomognemo našim članovima, istakla je Hasić.               

Načelnik Smajić se zahvalio na posjeti, te je iskazao punu podršku aktivnostima ovog Udruženja kojem je osnovni cilj kreiranje uslova za poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Općina Vogošća će u narednom periodu unaprijediti i intenzivirati odnos sa Udruženjem, te će podržavati njihov rad.

Osnovna misija organizacije jeste svojim djelovanjem uticati na stvaranje demokratskog civilnog društva u Bosni i Hercegovini u kojem će pitanja invalidnosti biti razmatrana kao pitanja ljudskih prava, a osobe sa invaliditetom se neće suočavati sa barijerama prilikom obrazovanja, zapošljavanja, ostvarivanja zdravstvenog i socijalnog osiguranja, informisanja, kretanja u unutarnjim i vanjskim prostorima i korištenja potrebnih servisa podrške u ostvarivanju prava koja im kao ljudskim bićima pripadaju.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana