Na vrh

NACRT BUDŽETA OPĆINE VOGOŠĆA ZA 2019. GODINU IZNOSI 12.050,600 KM

 Svake godine Općinsko vijeće Vogošća utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Vogošća, kako bi isti bio upućen u javnu raspravu u kojoj učesnici (građani, politički subjekti…) daju svoje prijedloge, mišljenja i sugestije. Već nekoliko godina Nacrt Budžeta Općine Vogošća predlagan je u iznosu od osam do deset miliona.

Općinsko vijeće Vogošća, na sjednici održanoj 31. oktobra 2018. godine  utvrdilo je Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu u visini od 12.050.600 KM.  Ovaj iznos je za 12,92% manji od plana Budžeta za 2018. godinu. Prilikom kreiranja Nacrta Budžeta uzeta je u obzir činjenica da veći dio poreskih i jedan dio neporeskih prihoda, koje Budžet realizuje pražnjenjem trezora Kantona Sarajevo na dnevnoj osnovi u toku 2018. godine ima značajan trend rasta, što je omogućilo da prihodi u predloženom dokumentu budu planirani u većim iznosima. Niz je faktora koji su uticali na visinu planiranog budžeta.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2019. godinu trajaće do 30. novembra  a prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u pismenoj formi Službi za budžet i finansije a na raspolaganju su i e-mail adrese: vogosca.racunovodstvo@gmail.com ili kabinetvogosca@hotmail.com.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana