Na vrh

NAGLO TOPLJENJE SNIJEGA I KIŠA NISU PROUZROKOVALI VEĆI PORAST NIVOA VODOTOKA NI UGROZILI BROJNA SANIRANA KLIZIŠTA U VOGOŠĆI

Obilne snježne padavine tokom januara i naglo topljenje snijega i kiša nisu prouzrokovali veći porast nivoa vodotoka ali ni ugrozili brojna sanirana klizišta na području Vogošće. Općinska Služba civilne zaštite prati situaciju na terenu. Obišli su klizišta na Tihovićima, u Svrakama i Uglješićima, kao i druga veća sanirana klizišta kako bi provjerili kanale za odvodnju. Utvrđeno je da nema nikakvih problema, rekli su nam u Službi.
Vodostaji rijeka Bosne i Ljubine, Vogošćanskog i Jošaničkog potoka bili su u blagom porastu. Općina Vogošća u saradnji sa drugim nadležnim institucijama proteklih nekoliko godina intezivno je radila na trajnom uređenju korita Bosne, Ljubine i Jošaničkog potoka, u cilju sprečavanja izlijevanja vode iz korita na najugroženijim područjima, što je znatno smanjilo opasnost od plavljenja i ugrožavanja ljudi i infrastrukture, kažu u Službi.
Služba civilne zaštite Općine Vogošća situaciju sa stanjem klizišta i vodotoka pratiće i u narednim danima.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana