Na vrh

Nastavak aktivnosti na izgradnji prečistača za općine Vogošća, Ilijaš i Breza

 

Danas je u Općini Ilijaš, održan sastanak na kojem se razgovaralo o nastavku aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije i pribavljanju potrebnih dozvola za izgradnju zajedničkog sistema za prečišćavanje otpadnih voda na području Općina Ilijaš, Vogošća i Breza.

Sastanku su prisustvovali načelnici Općina Ilijaša, Vogošće i Breze sa saradnicima te  predstavnici Slovenačke firme “Projekt” iz Nove Gorice.

Podsjetimo, načelnici Općina Vogošća, Ilijaš i Breza s partnerima iz Slovenije ranije su potpisali protokol o izradi dokumentacije za pripremu investicijskog projekta “Izgradnja zajedničkog prečistača i kolektorske mreže otpadnih voda na području Općina Vogošća, Ilijaš i Breza u BiH”.

Firma “Projekt” iz Nove Gorice je izradila fizibiliti studiju, studiju uticaja na okoliš i idejno rješenje za izgradnju kanalizacionog sistema odnosno kolektora i prečistača koji treba da riješe pitanja otpadnih voda za Općine Vogošća, Ilijaš i Breza, a izrada dokumentacije  finansirana je iz sredstava donacije Republike Slovenije.

Na današnjem sastanku načelnici Općina Ilijaš, Vogošća i Breza izrazili su spremnost za nastavak saradnje na ovom projektu sa Republikom Slovenijom, te na bazi dogovora usaglašeno je da načelnici tri općine potpišu pismo namjere o nastavku projekta i isto upute Vladi Republike Slovenije.

O Projektu su već upoznata i nadležna Kantonalna i Federalna Ministarstva, a izradu idejnog rješenja koordiniralo je zajedničko tijelo, koje je svojim smjernicama učestvovalo u izradi prijedloga, a sama tehnička rješenja dala je firma iz Nove Gorice”.

Obzirom da se radi o projektu velike vrijednosti njegova realizacija je planirana po fazama.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana