Na vrh

NASTAVAK IZGRADNJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

Na osnovu Okvirnog sporazuma koji je u Vogošći potpisan krajem 2016. godine u vrijednosti od 830.468,06 KM sa firmom „Ses“ planirano je postavljanje 456 stubova i 1022 sijalična mjesta u svim vogošćanskim MZ. Tokom prethodne dvije godine realizovana su 4 pojedinačna Ugovora, što je podrazumijevalo postavljanje 304 stuba i instalirano 740 sijaličnih mjesta. U 2018. godini krajem aprila potpisan je novi Ugovor u vrijednosti od 104.987,67 KM, koji je u završnoj fazi.

 

Danas je načelnik Općine Vogošća Edin Smajić potpisao novi Ugovor sa zamjenikom direktora firme „Ses“ Emirom Dedovićem čija je vrijednost 154.926,14 KM, kako bi se nastavio kontinuitet radova. Ugovorom je planirano postavljanje 90 stubova i 230 sijaličnih mjesta u svim MZ u ulicama gdje do sada nije bilo javne rasvjete.

“Da bi se konačno zaokružio proces izgradnje javne rasvjete na području Vogošće potrebno je još oko 700.000 KM. U narednom periodu Općina Vogošća će zajedno sa nadležnim institucijama pokušati obezbjediti potrebna sredstva kako bi bile zadovoljene potrebe građana Vogošće” rekao je načelnik Smajić te dodao da su u toku  pripreme projekta za MZ Semizovac na potezu od Vogošćanske petlje do Semizovca i od Semizovca do Gore, gdje je planirana zamjena stare i dotrajale rasvjete novom led rasvjetom kao i postavljane led rasvjete u parkovima i šetnicama .

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana