Na vrh

Nastavak projekata na sanaciji klizišta na podrućju općine Vogošća

Općina Vogošća svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva za sanaciju klizišta. I u tekućoj godini nastavljaju se sve aktivnosti na evidentiranju, monitoringu, izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS. Kako je potvrdio pomoćnik načelnika za Civilnu zaštitu Nermin Hajro, izrađena je projektna dokumentacija za šest klizišta koja će biti sanirana u predstojećoj građevinskoj sezoni: Klizište Gornja Jošanica bb, MZ Vogošća II, klizište Donja Vogošća br. 50, MZ Semizovac, klizište Miholjići br. 18, MZ Svrake, klizište Poturovići br. 27, MZ Semizovac,klizište Poturovići br. 30, MZ Semizovac, klizište Gora br. 14, MZ Gora.

Za ove aktivnosti općinski načelnik je pokrenuo razgovore i aplicirao na više adresa za finansijska sredstva. Pored ovog, planirano je da se na još šest lokaliteta obavlja monitoring i izradi projektna dokumentacija kako bi po obezbjeđenju finansijskih sredstava bila sanirana klizišta u 2018. godini: Klizište Grab (put) – Tihovići (mezarje), MZ Blagovac, klizište Svrake IV, MZ Svrake, klizište Dreskovača, MZ Hotonj,  klizište Mehtefčić (monitoring), MZ Svrake, klizište Ljubina (Kule), MZ Semizovac i klizište Gora (put), MZ Gora.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana