Na vrh

Nastavak radova na asfaltiranju ulice Kenana Brkanića

Radnici firme “AME” doo iz Breze su nastavili sa radovima na asfaltiranju ulice Kenana Brkanića u MZ Kobilja Glava. Radi se o projektu koji se nalazi u Programu prioritetnih projekata komunalne infrastrukture za 2015. godinu.

Pripremni radovi su podrazumjevali uklanjanje starog oštecenog asfalta, nasipanje tampona, valjanje, ugradnju ivičnjaka, odvodnju površinskih voda sa drenažom u dužini od 345 m. Ukupna dužina saobraćajnice koja će se asfaltirati je oko 777 metara, a širina od 4,0 do 5,5 metra, do sada je postavljeno oko 200 m asfalta.

Vrijednost radova je oko 300.000,00 KM. Investitori su Općina Vogošća i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo. Rok izvođenja radova je 15 dana od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana