Na vrh

Nastavak radova na sanaciji puteva

Na osnovu Ugovora o izvođenju radova zaključenog u prethodnoj građevniskoj sezoni, a koji sudjelimično započeti i prekinuti zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ovih dana je nastavljena sanacija puta u ulicama Kamenica II i Gora do br. 60 i na izgradnji armirano – betonskog zida zida uz saobraćajnicu u ulici Krč, na području MZ Gora.
Sanacija obuhvata asfaltiranje makadamskih saobraćajnica, sa proširenjem kolovoza i odvodnjom oborinskih voda u skladu sa mogućnostima na terenu, kao i sječu granja i šiblja u putnom pojasu. Sve to na dužini od 177 metara kod Kamenice II i 120 metara na Gori. Armirano -betonski zid je dužine 19 metara, visine od jednog do 3,5 metara i širine 30 centimetara.
Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 68.366,44 KM, a finansiraju se sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća. Izvođač radova je firma “AME” d.o.o. Breza.Rok za izvođenje radova je 30 dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana