Na vrh

NASTAVAK REALIZACIJE PROJEKTA “VRŠNJAČKO NASILJE – NEMA ŠANSE”

Centar za razvoj omladinskog aktivizma „CROA“ je upriličio potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa predstavnicima Općine Vogošća, MUP-a KS, Centra za socijalni rad, vogošćanskih osnovnih škola i JP RTV Vogošća. Potpisivanje Memoranduma ima za cilj uspostavljanje bolje saradnje između institucija i ustanova na lokalnom nivou i prevenciju vršnjačkog nasilja. Da bi projekat „Vršnjačko nasilje-nema šanse“ bio što uspješniji „CROA“ je organizovala predavanja i radionice u osnovnim školama u Vogošći u kojima su učestvovali učenici, roditelji i nastavno osoblje. Potpisnici Memoranduma su izrazili zadovoljstvo zbog učešća u prevenciji i rješavanju vrlo važnog problema među maloljetnicima, vršnjačkog nasilja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana