Na vrh

Nastaviti sa podrškom projektima komjunalne infrastrukture u Vogošći


Općinu Vogošća je danas (16.02.2021.godine) posjetio Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović. Sa Općinskim načelnikom Edinom Smajićem i njegovim saradnicima razgovarao je o prioritetnim projektima komunalne infrastrukture na području Vogošće. Kako onim već započetim u čijoj realizaciji je već učestvovalo pomenuto ministarstvo kao i o onima koje bi bilo neophodno pokrenuti u narednom periodu kako bi stanovnici Vogošće imali kvalitet života na što višem nivou.Ministar je i prije imenovanja imao usku saradnju sa Općinom Vogošća u svojstvu direktora KJKP Vodovod i kanalizacija i upoznat je sa stanjem na terenu i prioritetnim potrebama građana Vogošće. Bilo je razgovora i o skoroj raspodjeli sredstava za vodne naknade, kao i o očekivanom javnom pozivu Ministarstva na koji Općina Vogošća namjerava aplicirati sa svojim projektima. Također je bilo govora kako osavremeniti i učiniti ekonomski održivim sistem grijanja u Vogošći.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana