Na vrh

NASTAVLJENO DEMINIRANJE NA ZADATKU “ŽUČ – KOTA 830 – 2”

Danas su na području Žuči nastavljeni deminerski radovi na deminireskom zadatku “Žuč – Kota 830-2”, ID14231. U pitanju je radilište ukupne površine 153.905 kvadratnih metara koje obuhvata područje od ekonomskog interesa i bezbjedonosnog rizika za stanovnike i izletnike. Radove na ovom pojektu izvode pripadnici OS BiH, Brigada taktičke podrške – Deminerski bataljon – Vod za deminiranje vojnih objekata.Deminiranje ove dionice se realizuje u okviru projekta “Sarajevo bez mina do 2020”, koji ima za cilj do kraja 2020. godine regiju Sarajeva osloboditi od mina, a obuhvaćene su sljedeće općine: Vogošća, Stari Grad, Istočni Stari Grad, Novi Grad i Istočna Ilidža.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana