Na vrh

Ne izlazimo iz Rosulja dok sve ne završimo

„Ušli smo na ovaj način sa izgradnjom infrastrukture u Rosulje. Ušli smo na jedini logičan način da se prvo postave sve podzemne instalacije, a onda da se radi putna infrastruktura. Znamo ta je to višegodišnji projekat, ali ne izlazimo iz Rosulja dok sve ne završimo.“ Izjavio ja Općinski načelnik Edin Smajić nakon potpisanog ugovora o izgradnji separatne kanalizacije u naselju Rosulje.

Ugovor je potpisan između Općine Vogošća kao investitora i firme “Hidrom” d.o.o. iz Vogošće koja je izvođač radova.

U ovoj fazi, prvim pojedinačnim ugovorom je predviđena izgradnja separate kanalizacije  u dužini od 676 metara profila 300 mm sa 32 reviziona i 13 kućnih priključaka. Radovi će se izvoditi od kišnog i fekalnog recepijenta na ulazu u Rosulje pa naviše prema rezervoaru  metara kao i izrada oko sedamdeset kućnih priključaka.
Investitor je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo i Općina Vogošća. Vrijednost radova iznosi 428.371,21.

Rok za izvođenje radova je 60 radnih dana.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana