Na vrh

Neupitna podrška Ministarstva privrede

Općinu Vogošća je 19.03.2019.godine posjetio Ministar privrede Kantona Sarajevo Haris Bašić. Ministar je, zajedno sa svojim saradnicima posjetio Općinu Vogošća kako bi se uvjerio kakav je stepen realizacije projekata koji su finansirani od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo u toku 2018.godine. U dvosatnom razgovoru sa Općinskim načelnikom Edinom Smajićem i njegovim saradnicima Ministar Bašić se uvjerio da se projekti realizuju u skladu sa potpisanim soprazumima i planiranom dinamikom.Razgovaralo se i o projektima koje bi Ministarstvo privrede trebalo podržato u toku 2019.godine. Općinski načelnik Smajić je prezentirao nekoliko prioritetnih projekata za koje je istakao da vjeruje kako zaslužuju da budu podržani od ovog ministarstva. To je prije svega izgradnja saobraćajnice i mosta koji bi povezivali Novu industrijsku zonu sa magistralnom cestom M18. Ministar je izrazi spremnost da se već u ovoj godini podrži izgradnja mosta, da bi do sredine 2020.godine kompletan projekat mogao biti završen.Bilo je govora i o nastavku projekta regulacije Jošaničkog potoka, kao i o intervenciji na klizištima u toku rijeke Ljubine. Pogotovo o klizištu koje alarmantno prijeti da zatvori korito Ljubine. Takođe je pomenuta moguća podrška projektima turističke signalizacije.Kako bi se stekao potpun uvid u neophodnost realizacije ovih projekata Ministar je, u pratnji Općinskog načelnika obišao pomenute lokacije i izrazio spremnost da se nastavi sa podrškom Ministarstva ovakvim i sličnim projektima u općini Vogošća istakavši da će podrška Ministarstva privrede i dalje biti neupitna.Budući da neki projekti zahtjevaju interresorni pristup dogovoren je u skoroj budućnost ponovni susret uz učešće predstavnika i drugih ministarstava i kantonalnih institucija.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana