Na vrh

Nevladine organizacije potpisuju ugovore sa Općinom Vogošća o sufinansiranju projekata

Od utorka 24.03.2020.godine počelo je potpisivanje ugovora o sufinansiranju projekata nevladinih organizacija sa Općinom Vogošća.Za razliku od prethodnih godina kada je potpisivanje ugovora bilo organizovano u jednom terminu ovog puta, radi situacije sa koronavirusom, potpisivanje je organizovano pojedinačno .

Projekti će biti sufinansirani u skladu sa kriterijima javnog poziva i na osnovu Pravilnika o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća za udruženja i fondacije, a na prijedlog Komisije za dodjelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva po projektima iz Budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu. Na osnovu ovog prijedloga Općinski načelnik je donio Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava za 2020. godinu. Koje organizacije i u kojem iznosu će biti sufinansirane za svoje projekte možete pogledati na linku

http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2020/03/20200319-Odluke-finas-SPORT-UDRUZENJA-2020.pdf
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana