Na vrh

NOVE PADAVINE IZAZVALE PROBLEME NA PODRUČJU VOGOŠĆE

Usljed kišnih i snježnih padavina u protekla 24 sata došlo je do problema na području općine Vogošća.

Naime, na više mjesta došlo je do začepljenja propusta i izlijevanje oborina na saobraćajnice.

Zbog toga se na terenu poduzimaju odgovarajuće mjere sa povjerenicima civilne zaštite, uposlenicima Službe civilne zaštite i izabranim izvođačem radova za hitne intervencije, a sve sa ciljem da se izvrši normalizacija uslova odvijanja pješačkog i kolskog saobraćaja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana