Na vrh

Nove sniježne padavine nisu prouzrokovale veće probleme na području Vogošće

Snijeg koji je napadao tokom noći i dana nije prouzrokovao veće probleme na području općine Vogošća.  Ekipe zimskih službi održavnja su od ranih jutarnjih sati izašle na teren,  radeci na uklanjanju snijega i posipanju ulica prema prioritetima.

U skladu sa Programom zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u Vogošći u sve MZ još s početka zime su dostavljene određene količine posipnog materijala kako bi se blagovremeno u zimskim uslovima intervenisalo i  smanjila mogućnost formiranja leda, te poboljšali uslovi sigurnosti na putevima, posebno u padinskim dijelovima, kazao nam je Sanjin Korman stručni savjetnik za građevinsko-komunalne poslove u Općini Vogošća.

Snijeg će nastaviti padati i sutra, prognozira se novih nekolko centimetara bijelog pokrivača. Ukoliko se građanima dogodi da imaju problema zbog snijega ili leda ili nedolaska ekipa koje su angažovane na čišćenju, svakodnevno mogu kontaktitati Komunalni operativni centar Općine Vogošća na broj mobitela i vibera 061/151-234 ili e-mail adresu vogoscakomunalnicentar@gmail.com.

Napominjemo sve pravne i fizičke osobe, da su u skladu s odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega, te posipanje površina. Uklanjanje snijega s pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugi pravni subjekt kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje. Također, s krovova se moraju ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Čišćenje, kao i uklanjanje snijega i ledenica vrše upravitelji, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici.

 

Za ovu vrstu prekršaja određene su novčane kazne koje za fizičku osobu iznose od 100 do 1.500 KM, za obrtnike od 500 do 2.500 KM, za pravne subjekte od 1.000 do 6.000 KM, a za odgovornu osobu u pravnom subjektu od 500 do 2.000 KM.

Napominju se građani da uočene nepravilnosti, koje se odnose na nepoštivanje ove zakonske obaveze, mogu prijaviti na Eko-telefon 66 00 00

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana