Na vrh

Novoizabrani vijećnici Vogošće i Ilijaša u programu obuke “Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi”

Novoizabrani lokalni zvaničnici nisu imali priliku da se na sistematičan i praktičan način upoznaju sa najvažnijim aspektima sistema lokalne samouprave i ključnim elementima njegovog funkcionisanja. Za njih je Savez općina i gradova Federacije BiH osmislio program obuke  „Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi“. Tako su novoizabrani vijećnici Općinskih vijeća Vogošća i Ilijaš, upravo kroz ovaj program, imali priliku da se, između ostalog, upoznaju sa normativnim okvirom i nadležnostima lokalne samouprave, steknu razumjevanje strukture i mehanizma funkcionisanja lokalne vlasti, posebno vodeći računa o odnosima između vijeća i općinskih načelnika kao najvažnijih aktera lokalne vlasti.

Obuka za novoizabrane vijećnike je organizovana i s ciljem da oni koji donose odluke u svojoj lokalnoj zajednici uspješno izvršavaju uloge i odgovornosti te sarađuju sa drugim odgovornim akterima u lokalnoj samoupravi.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana