Na vrh

O D L U K A o poništenju Javnog poziva za angažman stručnih lica za projektne aktivnosti po osnovu ugovora o djelu

Poništava se Javni poziv za angažman stručnih lica za projektne aktivnosti po osnovu ugovora o djelu broj: 03-19-798/21 od 07.05.2021.godine, objavljen na službenoj stranici Općine Vogošća i na Oglasnoj tabli Općine Vogošća….. Odluku možete pogledati/preuzeti sa linka : http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2021/06/20210601-ODL-ponist-ang-str-lica.pdf

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana