Na vrh

Obrazovanje

Na području općine Vogošća radi 5 (pet) osnovnih i Srednja mješovita škola Vogošća škola. Osnivač ovih javnih ustanova je Kanton Sarajevo. Osim toga, u martu mjesecu 2006.godine formirano je je odjeljenje QSI (Međunarodna kvalitetna škola) čije je sjedište u Kansasu -USA.

OŠ “Porodice ef.Ramić”
Ul. Nova cesta 64
71321 Semizovac

Sekretar škole tel/fax. 430-993
Direktor škole tel. 430-993

e-mail : ef.ramic@bih.net.ba
———————————–
OŠ “Mirsad Prnjavorac”
Ul.Jošanička 33
71320 Vogošća

Sekretar škole – tel/fax 430-910
Direktor škole tel. 430-911
Pom.direktora 424-261

e-mail : os-mirsadp@yahoo.com
————————————
OŠ “Zahid Baručija”
Ul.Omladinska 10
71320 Vogošća

Sekretar škole – tel/fax 432-650
Direktor škole tel. 430-615

e-mail : mirza-k@bih.net.ba
————————————
OŠ “Izet Šabić”
Ul.Donji Hotonj bb
71320 Vogošća

Sekretar škole – tel/fax 481-090
Direktor škole tel. 481-089

e-mail : sekosis@bih.net.ba
dirosis@bih.net.ba
ucosis@bih.net.ba
————————————-
OŠ “Zajko Delić”
Ul Slatinski put 2
71323 Kobilja Glava

Sekretar škole – tel/fax 485-409
Direktor škole tel.426-830
Računovođa 485-410

e-mail : zade@bih.net.ba
————————————–
SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
Ul.Jošanička 35
71320 Vogošća

Sekretar škole – tel/fax 432-638
Direktor i pedag. škole tel 432-655
Računovođa tel. 424-180
“Majstori” tel. 432-637

————————————-
QSI.Međunarodna kvalitetna škola
ul.Omladinska broj 12
71320 Vogošća

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana