Na vrh

Privreda općine

80-tih godina općina Vogošća zabilježila je stabilan i dinamičan razvoj i bila je prepoznatljiva po vrlo visokom nivou razvijenosti u oblasti industrije. (Bila je Druga Općina u Ex Jugoslaviji po razvijenosti tj nivou nacionalnog dohotka po glavi stanovnika.) Takvom stanju u najvećoj mjeri doprinjeo je razvoj automobilske industrije i industrije valjčanih ležaja koji se odvijao u saradnji sa VW iz Njemačke i SKF – Geteborg iz Švedske. U privrednoj strukturi šire regije rudarstvo i industrija predstavljaju dominirajuće oblasti u privređivanju. Saradnja općine Vogošća sa drugim zemljama u predratnom periodu bila je na visokom nivou. Pored razvijene infrastrukture, lokalnog i međugradskog saobraćaja Vogošća ima razvijenu telekomunikacijsku i PTT mrežu sa vlastitom centralom od 12000 brojeva, te vlastiti RTV Servis sa predajnikom.

Opći pokazatelji:

31.12.2010. – Broj stanovnika u općini Vogošća: cca.30.000
Broj zaposlenih lica: 6592

Od toga su:

1. U društvenom sektoru: državni organi i institucije 3882
2. Privredni subjekti (pravna lica – preduzeća: DD, DJL) 2235
3. Privredni subjekti fizifka lica (samostalne radnje: trgovci, ugostitelji, zanatlije, auto taxi, auto-prevozniici, kućna radinost i usluge) 475

UKUPNO: 6592

Broj lica koja su bez posla (prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje)-januar 2011.godine – 5145
Broj raseljenih lica i izbjeglica: ___

 

Privredni subjekti

Podaci o pravnim i fizičkim licima koji su registrirali djelatnost na teritoriji općine Vogošća:
1. Subjekti (Preduzeća): DJL, DOO, DD: 130
2. Preduzećeasa društvenim oblikom svojine (mješovita preduzeća UNIS): 8
3.Ostali subjekti, udruženja političke partije, asocijacije, obrazovne i
medicinske ustanove i institucije, agencije, državni organi i td. 73

4.Samostalne radnje (trgovina, ugostiteljstvo, zanati,
autoprevoznici, autotaksisti, kućna radinost i usluge): 300

 

Planovi ekonomskog razvoja

Nastojeći osigurati privrednu saradnju sa inofirmama i subjektima koji žele uložiti kapital u Bosnu i Hercegovinu vrše se poslovi na koordinaciji i povezivanju privrednih subjekata općine Vogošća sa potencijalnim strateškim partnerima koji su zainteresirani za saradnju. Koordinacija na ovom planu odvija se i sa Privrednom Komorom Kantona Sarajevo. Dosadašnja nastojanja u realizaciji planova budućeg razvoja preduzeća UNIS nisu se realizirala. Razlog su, prije svega, pomanjkanje preduvjeta za okončanje procesa velike privatizacije kao i nemogućnost obezbjeđenja povoljnih investicionih kredita.
Osnove privrednog razvoja treba tražiti u pokretanju proizvodnje i zapošljavanju radnika u UNIS- ovim preduzećima na bazi kreditnih linija i drugih oblika poslovnog povezivanja. Nadamo se da će se naša nastojanja da osiguramo potencijalne inopartnere koji će uložiti ovdje svoj kapital na principima zajedničih ulaganja, obezbijediti šansu za napredak i razvoj privrede.
Aktivnosti budućih preduzeća neminovno bi osigurale ulaganje svih raspoloživih resursa, realizaciju programa za osvajanje i pokretanje nove proizvodnje, te transfer tehnologija.
Dugoročna poslovna saradnja i koordinacija kao i drugi oblici poslovnog povezivanja biće polazne osnove na bazi kojih će se osigurati napredak predvođen principima zajedničkih ulaganja između inopartnera i domaćih subjekata.

Trenutne aktivnosti u preduzećina sa vlasništvom u mješopvitoj svojini usredsređene au na «Privatizaciju», tj nastoji se ubrzati transformacija vlasništva preduzeća.

 

Poslijeratni preiod

Nastojeći osigurati privrednu saradnju sa inofirmama i subjektima koji žele uložiti kapital u Bosnu i Hercegovinu vrše se poslovi na koordinaciji i povezivanju privrednih subjekata općine Vogošća sa potencijalnim strateškim partnerima koji su zainteresirani za saradnju. Koordinacija na ovom planu odvija se i sa Privrednom Komorom Kantona Sarajevo. Dosadašnja nastojanja u realizaciji planova budućeg razvoja preduzeća UNIS nisu se realizirala. Razlog su, prije svega, pomanjkanje preduvjeta za okončanje procesa velike privatizacije kao i nemogućnost obezbjeđenja povoljnih investicionih kredita.
Osnove privrednog razvoja treba tražiti u pokretanju proizvodnje i zapošljavanju radnika u UNIS- ovim preduzećima na bazi kreditnih linija i drugih oblika poslovnog povezivanja. Nadamo se da će se naša nastojanja da osiguramo potencijalne inopartnere koji će uložiti ovdje svoj kapital na principima zajedničih ulaganja, obezbijediti šansu za napredak i razvoj privrede.
Aktivnosti budućih preduzeća neminovno bi osigurale ulaganje svih raspoloživih resursa, realizaciju programa za osvajanje i pokretanje nove proizvodnje, te transfer tehnologija.
Dugoročna poslovna saradnja i koordinacija kao i drugi oblici poslovnog povezivanja biće polazne osnove na bazi kojih će se osigurati napredak predvođen principima zajedničkih ulaganja između inopartnera i domaćih subjekata.

Trenutne aktivnosti u preduzećina sa vlasništvom u mješopvitoj svojini usredsređene au na «Privatizaciju», tj nastoji se ubrzati transformacija vlasništva preduzeća.

 

Privredni subjekti

Podaci o pravnim i fizičkim licima koji su registrirali djelatnost na teritoriji općine Vogošća:

1. Subjekti (Preduzeća): DJL, DOO, DD: 76
2. Preduzećeasa društvenim oblikom svojine (mješovita preduzeća UNIS): 5
3.Ostali subjekti, udruženja političke partije, asocijacije, obrazovne i medicinske ustanove i institucije, agencije, državni organi i td.:Banke-7; Mikrokreditne organizacije-3; Apoteke-5; Škole-5 osnovnih i 1.srednja; Fakultet za javnu upravu (u izgradnji);
4.Samostalne radnje (trgovina, ugostiteljstvo, zanati,
autoprevoznici, autotaksisti, kućna radinost i usluge): 391

 

Planovi ekonomskog razvoja

Nastojeći osigurati privrednu saradnju sa inofirmama i subjektima koji žele uložiti kapital u Bosnu i Hercegovinu vrše se poslovi na koordinaciji i povezivanju privrednih subjekata općine Vogošća sa potencijalnim strateškim partnerima koji su zainteresirani za saradnju. Koordinacija na ovom planu odvija se i sa Privrednom Komorom Kantona Sarajevo. Dosadašnja nastojanja u realizaciji planova budućeg razvoja preduzeća UNIS nisu se realizirala. Razlog su, prije svega, pomanjkanje preduvjeta za okončanje procesa velike privatizacije kao i nemogućnost obezbjeđenja povoljnih investicionih kredita.
Osnove privrednog razvoja treba tražiti u pokretanju proizvodnje i zapošljavanju radnika u UNIS- ovim preduzećima na bazi kreditnih linija i drugih oblika poslovnog povezivanja. Nadamo se da će se naša nastojanja da osiguramo potencijalne inopartnere koji će uložiti ovdje svoj kapital na principima zajedničih ulaganja, obezbijediti šansu za napredak i razvoj privrede.
Aktivnosti budućih preduzeća neminovno bi osigurale ulaganje svih raspoloživih resursa, realizaciju programa za osvajanje i pokretanje nove proizvodnje, te transfer tehnologija.
Dugoročna poslovna saradnja i koordinacija kao i drugi oblici poslovnog povezivanja biće polazne osnove na bazi kojih će se osigurati napredak predvođen principima zajedničkih ulaganja između inopartnera i domaćih subjekata.

Trenutne aktivnosti u preduzećina sa vlasništvom u mješopvitoj svojini usredsređene au na «Privatizaciju», tj nastoji se ubrzati transformacija vlasništva preduzeća.

 

Privreda prije rata

Prije rata (1992. godine) Vogošća je imala 24700 stanovnika. Bila je najjači industrijski kompleks na Balkanu. U UNIS preduzećima, sa lokaliteta Vogošće je bilo tada zaposleno oko 12500 radnika sa širokom lepezom najstručnijih profila zanimanja radnika i eksperata iz oblasti tehnologije u mašinskoj industriji. U fabričkoj zoni bile su zastupljene automobilska industrija, industija valjčanih ležaja, namjenska industrija, prerada metala, proizvodnja termoenergetskih i procesnih postrojenja, servisiranje vozila i td. Kao jaka industrijaska zona Vogošća je prije rata imala veliki strateški značaj. Oko 90 % tadašnjeg radnosposobnog stanovništva cijele općine bilo je zaposleno u industriji. Od prijeratnih 12500 zaposlenih njih 10500 radilo je u preduzećima «UNIS».
U toku rata veliki broj proizvodnih pogona bio je oštećen i devastiran. Nesagledive su posljedice obustavljanja industrijske proizvodnje. Ulaskom u reintegrirano područje zatečeni su devastirani privredni kapaciteti, opustošena privreda, porušen stabmeni fond. Nemjerljivi su pokazatelji o štetama u industrijskim halama i uništenoj infrastrukturi u cijeloj općini.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana