Na vrh

OBAVIJEST ZA COVID-19 BIRAČE – GLASANJE PUTEM POSENOG MOBILNOG TIMA

Općinska izborna komsija Vogošća obavještava birače koji ostvaruju pravo glasa na dan Lokalanih izbora 15.11.2020 godine, a pozitivni su na Covid–19 i/ili birače kojima je određena izolacija ili hospitalizacija, da  će im na njihov zahtjev biti omogućeno glasanje.

Svim biračima čije se ime nalazi na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje na redovnom biračkom mjestu na području Općine Vogošća, a koji su pozitivni na Covid–19 i/ili koji posjeduju akt nadležnog organa o obaveznoj izolaciji ili se nalaze na bolničkom liječenju, zbog čega nisu u mogućnosti da dođu na biračko mjesto na kojem su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiskada glasaju lično, biće omogućeno glasanje putem kovertiranih glasačkih listića.

Birači će moći glasati putem posebnog mobilnog tima na kućnoj adresi, sa glasačkim listićima koji će biti izuzeti sa njihovih redovnih biračkih mjesta.

Dužnost svakog od ovih birača jeste da se najkasnije u roku od 72 sata prije dana održavanja izbora lično, (putem e-maila: oikvogosca@gmail.com, telefona 033/586-473) ili putem drugog lica obrate općinskoj izbornoj komisiji Vogošća i dostave sljedeće:

  1. Zahjtev za glasanje kovertiranim glasačkim listićima (ime i prezime, jmb, tačna adresa stanovanja koju će posjetiti covid tim, broj telefona)
  2. Nalaz ili rješenje o samoizolaciji (fotografija dokumenta)

Biraču kojem je dijagnosticiran Covid-19 nakon isteka od 72 sata prije održavanja izbora ili na sam izborni dan do 09:00h, zahtjev za glasanje kovertiranim glasačkim listićima dužan je dostaviti po gore navedenoj prceduri.

VAŽNA NAPOMENA : Covid Birači koji dostave pozitivan test na uvid, potrebno je da obezbjede pomoć drugog lica na dan izbora da bi ostvarili svoje biračko pravo, a birači koji predoče Rješenje o samoizolaciji mogu glasati lično.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana