Na vrh

Obavještenje Službe za urbanizam i prostorno planiranje

Služba za urbanizam i prostorno planiranje Općine Vogošća upućuje javnosti Obavještenje o toku postupka rješavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje poslovnog objekta „Aida-commerce“ d.o.o. Sarajevo u Krivoglavcima, povodom čega je Općini Vogošća upućena peticija građana protiv izgradnja predmetnog objekta. Obavještenje prenosimo u cijelosti
O B A V J E Š T E NJ E
Po zahtjevu „Aida-commerce“ d.o.o. Sarajevo, Općina Vogošća donijela je rješenje – urbanističku saglasnost za izgradnju poslovnog objekta (namjene: skladišna hala i administrativni prostor) i vanjskog uređenja, na zemljištu podnosioca zahtjeva u Krivoglavcima (u blizini naplatnih kućica na autoputu).Rješenje urbanističke saglasnosti doneseno je na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja nadležne kantonalne ustanove – Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Osim toga, u toku postupka rješavanja zahtjeva pribavljena je i Saglasnost JP „Autoceste Federacije BiH“, kao i saglasnosti vlasnika susjednih kontaktnih parcela. Nakon toga, ova Služba je dana 13.01.2020.godine od strane Ministarstva turizma i okoliša Federacije BiH zaprimila akt: Rješenje o okolinskoj dozvoli od 30.12.2019.godine za predmetni objekat.
U toku postupka rješavanja zahtjeva za izdavanje odobrenja za izgradnju predmetnog poslovnog objekta, dostavljen je zahtjev za uključenje u postupak građana Krivoglavaca I i II, nakon čega je održan radni sastanak u maloj sali općine, kojom prilikom je Služba za urbanizam i prostorno planiranje Savjet MZ Vogošća I upoznala sa predmetnim postupcima, izdatoj urbastičkoj saglasnosti i zahtjevom za izdavanje odobrenja za izgradnju kao i pribavljenim saglasnostim u predmetnom postupku.
Također, po zahtjevu za uključenje u postupak, Općina Vogošća je organizovala i dana 23.06.2020.godine u kino sali KSC Vogošća održala Javnu raspravu o izgradnji predmetnog objekta, na kojoj je bio prisutan i veći broj građana naselja Krivoglavci. Na Javnoj raspravi građani su tražili da se „Aida-commerce“ d.o.o. Sarajevo izjasni o vršenju djelatnosti na predmetnoj lokaciji. Nejra Džanković predstavnik firme saopćila je da će se na predmetnom lokalitetu graditi poslovni objekat – skladišni prostor i administrativni dio, te da će se skladištiti karton, papir i najlon, materijali koji nisu opasni po zdravlje. Na Javnoj raspravi zaključeno je da firma „Aida-commerce“ d.o.o. Sarajevo dostavi pisanu izjavu o materijalima koji će se skladištiti u predmetnom objektu. Dana 25.06.2020.godine dostavljena je pisana izjava firme „Aida-commerce“ d.o.o Sarajevo u kojoj je navedeno da će pravno lice vršiti djelatnosti u skladu sa Rješenjem o okolinskoj dozvoli, upravljanje otpadnim materijalima, sakupljanje, privremeno skladištenje i reciklaža nesortiranih sekundarnih sirovina koji ne sadrže opasne materije (obrada kartona, papira, najlona, pet ambalaža) te da neće vršiti izgradnju spalionice niti obradu opasnog otpada kao i na bilo koji način narušavati zdravlje građana naselja Krivoglavci.
Shodno navedenom, a nakon provedenog postupka te zaključka sa Javne rasprave, ukoliko investitor „Aida-commerc“ d.o.o. Sarajevo ispuni zakonom propisane uslove, istom investitoru izdat će se odobrenje za izgradnju poslovnog objekta (skladišna hala i administrativni prostor) i vanjskog uređenja u ul. Krivoglavci bb. u Vogošći, na zemljištu označenom kao k.č.1252/2, k.č.1251, k.č.1261/2 i k.č.1262/2 k.o. Svrake po novom katastarskom premjeru. Navedeno nepravosnažno rješenje dostavit će se podnosiocu zahtjeva/investitoru kao i Savjetu MZ Vogošća I, sa poukom o pravnom lijeku. Osim toga, ukoliko se donese odobrenje za izgradnju objekta i isto postane pravosnažno, prije početka korištenja objekta investitor je dužan pribaviti odobrenje za rad koje izdaje nadležna ustanova uz ispunjavanje potrebnih uslova.
Dana 29.06.2020.godine Općina Vogoša zaprimila je Peticiju građana protiv izgradnje predmetnog objekta. Potpisnici Peticije su dijelom građani Krivoglavaca a dijelom građani drugih naselja na području naše općine. Općina Vogošća je na ovu Peticiju dostavila Odgovor prvopotpisanom, koji Odgovor je zaprimljen dana 03.07.2020.godine. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane koji izražavaju sumnju u naprijed navedene postupke, da se obrate nadležnim organima u cilju provjere ispravnosti obavljenih aktivnosti i donesenih akata po ovom pitanju.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana