Na vrh

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE KRIVOGLAVACA I SVRAKA

Predstavnici firme „SARAJ INŽINJERING“-a će u ponedjeljak 11.03.2019. godine početi sa snimanjem ažurne geodetske situacije na području Krivoglavaca i Svraka a u svrhu izrade projekta separatne kanalizacije. Mole se građani navedenih područja da imaju razumjevanja prema predstavnicima firme „SARAJ INŽINERING“ -a i da im dozvole da ne ometano vrše svoj posao.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana